Loading


Metale żelazne i nieżelazne

Skup • Recykling • Ponowna dystrybucja

Witamy na stronie firmy Mayers Metals

Mayers Metals to rodzinna firma zajmująca się odzyskiwaniem i recyklingiem metali żelaznych i nieżelaznych.

Przedsiębiorstwo założył Joseph Mayers w 1960 r. Dwa lata później zostało ono przejęte przez jego wspólnika Huberta Klincka. Od tego czasu firma rozwija się dzięki pracy trzech kolejnych pokoleń świadczących usługi recyklingu w samym sercu Brukseli.

Mayers Metals odzyskuje wszelkie odpady metalowe pochodzące z przemysłu, prac rozbiórkowych i od osób prywatnych.

Nasza działalność polega na odzyskiwaniu metali. Sortujemy je i dostarczamy do pobliskich zakładów przemysłowych i odlewni. Prowadzimy działalność zgodnie z dyrektywami środowiskowymi oraz z poszanowaniem aspektów ekologicznych i społecznych.

Staramy się również podnosić naszą efektywność środowiskową, stale doskonaląc organizację i wykorzystywane procesy.