Loading

Ferro- en non-ferrometalen

Aankoop • Recyclage • Herverdeling

Prijs en betaling

De prijs die we betalen voor de teruggenomen metalen wordt elke dag vastgelegd op basis van de koersen op de Londense metaalbeurs (LME - London Metal Exchange). Op basis hiervan verbinden wij ons ertoe om de beste prijs te bieden.

De betaling van de metalen gebeurt cash of via storting op een bankrekening, al naargelang de commerciële activiteit van de klant en het type afgeleverde metaal, en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen.